Waarom betalen voor wat de natuur u schenkt?

The Ecoforest domestic range of heat pumps allows for substantial savings thanks to the ecoGEO technology and its control strategies.

We have been the first European manufacturer to incorporate Inverter technology, and nowadays (we have) are backed by 5 years of experience in this type of heat pumps.

Our R&D department has developed a control software, which turns the ecoGEO geothermal heat pump into the most intelligent and flexible on the market. Unusually, this allows us to adapt the heat pump to the installation, not the other way around.

 

Hoe werkt een ecoGEO-warmtepomp?

An installation with an Ecoforest heat pump always works with 3 circuits. Ecoforest technology allows the user to adjust all the heat pump components so the 3 circuits work in perfect harmony, consuming the least energy necessary to satisfy the needs of the user. A brief summary of the three circuits is presented below.
 

Aanvoer warmte

De Ecoforest-warmtepomp doet een mengsel van water en antivries, (glycol) door het aanvoersysteem stromen via een hoogeffi ciënte circulatiepomp met variabele snelheid. Zo halen we gratis warmte uit natuurlijke bronnen, aarde of lucht, dit is mogelijk dankzij het temperatuursverschil tussen het deze bronnen en de omgeving. Daarom zijn de Ecoforest-warmtepompen zeer effi ciënte toestellen, want ze gebruiken de omliggende omgeving voor de climatisatie van woningen.

 

 

Warmtepompcyclus

1 Verdamper. De verdamper is een warmtewisselaar waarin het glycolmengsel energie omwisselt die geabsorbeerd werd in het aanvoersysteem naar het koelmiddel in het koelcircuit. Deze energie volstaat om de verwarming en het kookpunt van het koelmiddel te veroorzaken, want het feit dat het koelmiddel zich in gasvormige fase bevindt, is essentieel voor de correcte werking van de warmtepomp.

2 Compressor. Bij de doorgang door de compressor, wordt het koelmiddel in gasvormige fase die uit de verdamper stroomt omgevormd tot gas op een zeer hoge temperatuur, die bij de volgende stap zal worden benut.

3 Condensor. De condensor is een andere warmtewisselaar. Als het koelmiddel in gasvorm op hoge temperatuur de compressor verlaat, draagt het zijn energie over op het water dat stroomt door de condensor en verhoogt de temperatuur van het water, voor het genereren van verwarming en de productie van sanitair warm water.

4 Expansieventiel. Bij de doorgang van het koelgas door de expansieventiel wordt de druk en bijgevolg de temperatuur van het koelmiddel sterk verlaagd en zo wordt teruggekeerd naar een vloeibare gasvorm die nodig is om de cyclus continu te herhalen.

 

Afgifte

Afgiftesystemen zijn identiek voor alle warmtepompsystemen. De Ecoforest-warmtepomp doet warm water stromen door het afgiftesysteem (vloerverwarming, ventilo,…) via een modulerende circulatiepomp voor het verwarmen of koelen van uw woning en de door u gewenste comfort te garanderen, op ecologische, automatische en hoogeffi ciënte wijze.

 

Wat maakt het systeem zo doeltreffend?

Dit komt door het feit dat een hoog percentage van de energie die aan de woning geleverd wordt, afkomstig is van uit natuurlijke bronnen (aarde, lucht,water), tussen 70 en 80 %. De overige energie die gevraagd wordt, is afkomstig van de compressor. Op dit element past Ecoforest een reeks van sturingsstrategieën toe die het elektrisch verbruik afstemmen op de warmtevraag van de woning.

The Ecoforest ecoGEO heat pumps incorporate the main elements, circulation pumps and expansion vessels of primary and secondary circuits, manometers, thermometers, energy meters, and other elements, necessary for proper operation.

 

 

Het rendement (COP in verwarmingsmodus en EER in koelmodus) is het vermogen dat geleverd wordt aan de woning bij het elektrische vermogen dat verbruikt wordt door warmtepomp.