Onze missie: milieubescherming

De energieprijzen stijgen voortdurend, er is sprake van klimaatwijziging en de fossiele brandstoffen dreigen uitgeput te geraken. De bescherming van het milieu en de schaarse natuurlijke hulpbronnen is een heet hangijzer. Overheden, autonome regio’s en zelfs aannemers en architecten zoeken steeds intensiever naar alternatieve energiebronnen. De reden achter deze zoektocht is zeer eenvoudig: de toekomst ligt bij de duurzame energie, afkomstig van de wind, de zon, de aarde en het water. Dat zijn onuitputbare bronnen die tot onze beschikking staan.

Deze hulpbronnen zijn een geschenk van de natuur en het is onze verantwoordelijkheid om ze efficiënt te gebruiken en voor iedereen toegankelijk te maken, op weg naar een betere wereld.

Onze waarden:

Integriteit

Wij handelen eerlijk en nemen onze verantwoordelijkheid op bij alles wat we doen. Respect en oprechtheid jegens als onze medewerkers is steeds de basis van ons succes en de motor van ons bedrijf geweest.

Milieu, gezondheid en veiligheid

Wij werken in veilige omstandigheden, met oog voor het welzijn van de personen en het behoud van het milieu.

Klanten

Wij ondersteunen het succes van onze klanten door een buitengewone meerwaarde te creëren met innoverende producten en oplossingen die zich aanpassen aan de marktvraag.

Voortreffelijkheid

Wij streven voortreffelijkheid na in alles wat we doen, in alle schakels van onze waardeketen.

Personen

Wij zijn actief in verschillende cultuurgebieden, hebben respect voor elke persoon en geloven in teamwork en gelijke kansen.

Energie besparen

Wij zetten ons enorm in voor energiezuinige en milieuvriendelijke systemen. Daarom ontwerpen wij steeds volgens energiezuinige criteria om de verbrandingswarmte van elke gram brandstof optimaal te benutten.

Verantwoordelijkheid

Wij zijn zowel individueel als in groep verantwoordelijk voor ons gedrag, onze handelingen en hun resultaten.