Waarom kiezen voor de ecoGEO-warmtepomp?

BESPARING De Ecoforest-warmtepompen werken een beduidende besparing van de energiekosten in de hand, niet alleen door de hoge doeltreffendheid en de modulerende werking van de warmtepomp, maar ook omdat dankzij de technologie en controlestrategieën de van ecoGEO, waarbij slechts een zeer eenvoudige en compacte installatie nodig is, die de andere warmtepompen op de markt overtreft, zodat het mogelijk is af te zien van bepaalde componenten (bv. buffervat, circulatiepompen) die wel nodig zouden zijn bij de installatie van een traditionele warmtepomp.

NATUURLIJKE WARMTEBRON. De warmtepompen nemen het grootste deel van de energie die ze nodig hebben uit de omliggende omgeving (aarde, lucht, water). Fossiele brandstoffen zijn hier dan ook niet meer nodig, een aansluiting op het elektrisch net is voldoende. Dit zorgt voor meer gemak en comfort voor de gebruikers. Er worden geen vlammen noch rook geproduceerd tijdens de werkingsproces met een grote verlaging van CO2 uitstoot tot gevolg! Zo beschikt U over een compleet verwarmingssysteem met minimale of onbestaande visuele impact.

MINIMAAL ONDERHOUD. De technologie die aangewend wordt door de Ecoforest-warmtepompen, is dezelfde die gebruikt wordt door een gewone koelkast, daarom hebben de Ecoforest-warmtepompen een lange levensduur en slechts een minimaal onderhoud nodig.

STILLE WERKING. Dankzij de technologie en de isolatie van de warmtepomp, is het geluid vergelijkbaar met dat van een gewoon huishoudtoestel. Het geluidsniveau bedraagt tussen de 35 en 46 dB.

VEILIGHEID. Er treedt geen verbranding op tijdens het werkingsproces, daardoor zijn er geen vlammen, noch rook. Bovendien wordt de ecoGEO-warmtepomp volledig beveiligd door de software en eigen controlemechanismen. Dit maakt het mogelijk om de warmtepomp ,in geval van afwijkingen of externe storingen, om veiligheidsredenen uit te schakelen.

MINIMALE VISUELE IMPACT. In het geval van geothermische con guratie, is geen enkel element zichtbaar en in het geval van aerothermische of hybridische con guratie, kan de buitenunit op geschikte wijze worden verborgen, om de visuele impact te verminderen.

INTEGRAAL SYSTEEM. Met de Ecoforest-programmering kan de volledige installatie vanuit de centrale bediening of via de thermostaat, tablet of smartphone worden beheerd. Het is systeem is eenvoudig en makkelijk regelbaar, zowel voor de installateur als de eindklant. Perfect integreerbaar met alle domoticasystemen.

Warmtepompen ecoGEO

Weersafhankelijke regeling

Mogelijkheid om de werking af te stemmen op de buitentemperatuur. Handmatig of automatisch wijzigen van WINTER/ZOMER modus. Automatisch wijzigen bedrijfsmodus WARMTE/KOUDE, met afl ezing van de geaccumuleerde buitentemperatuur (wijzigbare waarde). Mogelijkheid te werken met afgifte van WARMTE en/of KOUDE, zowel in de zomer als in de winter, dankzij de GEMENGDE modus.

Software

Een belangrijk voordeel van de ecoGEOwarmtepompen van Ecoforest, is het feit dat de software op intuïtieve wijze voor gebruik ontworpen is. Dit maakt de inbedrijfstelling snel en gemakkelijk. De klant heeft geen saaie technische uitleg nodig.

Informatie

De mogelijkheid om alle gegevens weer te geven inzake werking en rendement is een groot voordeel. Op het scherm kunnen alle gegevens worden weergegeven van het koelcircuit, hydraulische circuit, de toestand van alle componenten, etc.

Controle

De werkingsgebieden zijn geoptimaliseerd (werkingskaart) en kiezen steeds voor de meest optimale werkingscondities.

Energiemeters

De warmtepompen zijn voorzien van energie- en rendementmeters voor verschillende periodes: moment zelf, dagelijks, maandeliijks en jaarlijks.

Geen buffer

Dankzij het grote modulatiebereik is het plaatsen van een buffervat bij de meeste installaties overbodig.

Ontdooiing

De ontdooiingstechnologie maakt ons uniek, want de typische weerstanden worden opgegeven. Met het gebruik van de bijkomende warmtewisselaar kan een uitwisseling uitgevoerd worden met het gewenste circuit: chauffagecircuit, zwembad of sanitair warm water. Deze werkingsmodus produceert de ontdooiing met een beperkte weerslag op de comforttemperatuur van de service waaruit u beslist om de energie te halen.

Aanpassing

De ecoGEO-bediening past zich aan het ideaal van de comfortzone aan. Dit werkt een redelijk gebruik van de opgenomen energie in de hand. Hij verstrekt op elk ogenblik wat het gebouw vereist.

Modulatie

Ecoforest beschikt over een breed vermogensbereik dat reikt van 3 kW tot 600 kW. In elk model reikt het modulatiebereik tot 25%, onderscheidend kenmerk.

Beheer

Controle over 4 pompgroepen (3 gemengde en 1 directe) in ecoGEO residentieel gamma en tot 30 groepen met high power

  • Controle over zwembad.
  • Controle over zonekleppen en modulerende kleppen.

Hybride

Het gebruik van deze techniek wordt steeds interessanter, zowel voor lucht als voor geothermische captatie. Met de software van de ecoGEO kunnen beide worden beheerd.

Simultaan

Voor sommige toepassingen is de gelijktijdige productie van WARMTE en KOUDE vereist. Dit is mogelijk met het ecoGEO HighPower gamma dankzij de bediening van sensoren, kleppen en circulatiepompen voor het produceren van de energie die op elk ogenblik vereist is en voor het overbrengen van het overschot naar de geothermische aanvoer.

Design

Mogelijkheid om de aansluitingen aan de boven- of achterzijde te plaatsen (residentieel gamma). Condensaatbak Gemakkelijk toegankelijke hydraulische module (residentieel gamma en HP). Mogelijkheid om de desuperheater te gebruiken in het huishoudelijke gamma. HTR-systeem. Verbeterde geluidsisolatie. Bredere leidingdoorsnedes, beperkter drukverlies. Gemakkelijk aan te sluiten contactstoppen. Volledig uitgerust residentieel gamma, circulatiepompen, expansievaten, etc.

Warm water

Bediening van recirculatie van sanitair warm water. Gelijktijdige productie: tegelijkertijd wordt er KOELING en VERWARMING geproduceerd. In het Compact-model is een aansluiting 3/4’’ voorzien voor de ingang van recirculatie. Productie tot 70 ºC met de warmtepomp, zonder weerstand, HTR-technologie. ZIE GRAFIEK 3. HTR: High Temperature Recover. Verhoging van het globale rendement van het systeem, waarbij meer thermische energie benut wordt met hetzelfde verbruik van de compressor.

Cascade

Bij HP is het beheer van verschillende parallel opgestelde warmtepompen mogelijk dankzij het gebruik van de controlemodule die verschilt van andere controles in cascade, in het feit dat getracht wordt het aantal uren van gebruik en het punt van maximale doeltreffendheid te verdelen. Dit betekent dat om een bepaald vermogen te geven, verschillende pompen werken in hun hoogste COP-punt, in plaats van één enkele warmtepomp. In het residentiële gamma is de werking van 3 warmtepompen in cascade zonder controlemodule mogelijk.

bomba de calor 
GRÁFICA 1

GRÁFICA 2

GRÁFICA 3

De energierevolutie. geothermische warmtepomp ecogeo solar

geotermia solar


De vermogenselektronica van onze warmtepomp ecoGEO SOLAR is ontworpen met de meest geavanceerde onderdelen op de markt:

  1. Beschikt over software of een speciale module voor intelligente beheersing van de energie en biedt daarmee het hoogste rendement en piekcapaciteit. Kan gelijktijdig werken met verbinding met het elektriciteitsnetwerk, met hernieuwbare energie, met een generator, met een oplaadpunt voor elektrische voertuigen en met accu-opslag om een continue energiebron te bieden.
  2. Bevat een dynamisch algoritme om het maximale vermogenspunt te vinden (MPPT), ontworpen om zo veel mogelijk energie uit het zonneveld te verkrijgen. Onderbreekt de energieopslag niet om een scan uit te voeren van de fotovoltaïsche installatie. Deze eigenschap is gunstig in alle lichtomstandigheden, vooral in gebieden met wisselende bewolking en snel veranderende zonomstandigheden.
  3. Maximale stroomproductie tot 45° C, zonder vermogensverlies door thermische omstandigheden dankzij het koelingsontwerp van de uiterst betrouwbare vermogenselektronica.
  4. Instelbaar laadalgoritme met twee of drie fases, met handmatige egalisatie, om de systeemprestaties te maximaliseren en de levensduur van de accu's te verlengen in het geval van een configuratie van het systeem met accu-opslag.
  5. Interactief touchscreen met hoge resolutie met Scada-systeem en ingebouwde webserver voor configuratie en systeemmonitoring.
  6. Overspannings- en onderspanningsbeveiliging van de ingangen, overspannings- en backfeedbeveiliging (tegenstroom) van de uitgangen. Geïntegreerde aardlekbeveiliging van het fotovoltaïsche veld.
  7. Het systeem bevat een oplaadpunt voor elektrische voertuigen met de nieuwste standaards en technologieën uit de branche. Onze vermogenselektronica beschikt over subprogramma's voor een intelligente en duurzame beheersing van het laadproces van het voertuig. Deze beschikt over een dynamische functie om de laadsnelheid aan te passen, waarmee een evenwichtig verbruik van het hele systeem wordt gegarandeerd.