Spetsteknologi inom klimatisering, värmepumpen ecoGEO SOLAR.

Denna värmepump är utrustad med en avancerad kraftelektronik som tillåter en direkt inkoppling till solceller som ger den nödvändiga energin för driften.
En central kontrollenhet förvaltar den producerade elenergin från solcellerna som i första hand driver värmepumpen och, vid överskott, kan täcka behoven i bostaden, ladda batterier, elbil eller överföra till elnätet.
I motsatta fall, då värmepumpen förbrukar mer än vad solcellerna producerar, tas energin automatiskt från batterierna eller ifrån elnätet.
Allt detta helt automatiskt.
Framtiden tillhör de hållbara energierna: jord, sol, luft och vatten, resurser som praktiskt taget är outömningsbara och som finns tillgänliga för oss. Att använda dessa resurser som naturen ger oss effektivt är vårt ansvar för en bättre värld.
Ökade energipriser samt  fördelningen och tillgängligheten av bränslen kommer att bekymra oss mindre tack vare att ECOFORESTs självförsörjande energianvändning redan är verklighet.