Varför betala för något som du får gratis av jorden?

Geoenergin är en av de energikällor som som är minst känd men mest effektiv. Det är en energi i form av en konstant temperatur under hela året som vilar under jordytan och som ständigt produceras och är förvaltningsbar. Det är en ren energi som tas upp för en ekologisk uppvärmning och som dessutom kan ge en besparing på upp till 75 % på energiräkningen och sänker koldioxidutsläppen..

Jämfört med andra förnyelsebara system ger detta val stora fördelar då det är ett av få system som kan ge dig värme, kyla och varmvatten med en och samma installation.

Att värma eller kyla med geoenergi är att utvinna eller överlåta energi till underjorden genom olika typer av system. Det mest använda är genom borrning som går ut på att utvinna eller överlåta värme från marken genom energikollektorer i en sluten krets på ett djup normalt sett mellan 80 och 150m.

Det är en ideal lösning för att värma/kyla bostadshus, med pooluppvärmning, färdigbyggda eller nybyggen, växthus, industrilokaler, hotell, bostadsfastigheter m.m.