Varför betala för något som du får gratis av naturen?

Tack vare kontrollsystemet och teknologin i ECOFORESTs ecoGEO villavärmepumpar kan man märkbart öka besparingen.

Vi var den första europeiska fabrikanten att integrera Copelands inverter samt varvtalsstyrda kompressor och idag har vi över 5 års erfarenhet med varvtalsstyrda värmepumpar.

Vår Forsknings- och utvecklingsavdelning har framställt kontrollsystemet som gör ecoGEO värmepumparna till de mest intelligenta och flexibla på marknaden. Detta, jämfört med det traditionella, gör att vi kan anpassa värmepumpen till installationen och inte tvärtom.

 

Hur fungerar en ecoGEO värmepump?

En installation med en ecoGEO värmepump fungerar alltid med 3 kretsar. Ecoforests teknologi styr och reglerar samtliga komponenter så att de 3 kretsarna arbetar i perfekt harmoni för att förbruka så lite energi som möjligt med målet att möta förbrukarens komfortbehov. Nedan förklaras de 3 kretsarna kort.
 

Energiupptagning

Ecoforests värmepumpar cirkulerar en blandning med vatten och frysskydd i kretsen för energiupptagning med hjälp av en högeffektiv och varvtalsstyrd cirkulationspump. Detta för att fånga upp energi från källan, vare sig det är från marken eller luften. Detta gör att användandet av Ecoforests värmepumpar är ett effektivt sätt att värma din bostad.

 

 

Köldmediekrets, värme

1 Förångare. Förångaren är en värmeväxlare där vatten/frysskydd växlar energi till köldmediet i köldmediekretsen. Energin är tillräcklig för att värma köldmediet som förångas, detta är väsentligt för att värmepumpen ska fungera ordentligt.

2 Kompressor. Köldmediet som nu är i gasform sugs in I kompressorn som höjer trycket och temperaturen för att användas i nästa steg.

3 Kondensor. Kondensorn är också en värmeväxlare. Köldmediet i gasform kyls ned och överför värme till värmesystemet som värmer huset och producerar tappvarmvatten, köldmediet kondenseras och övergår i fl ytande form.

4 Expansionsventil. Till slut kommer köldmediet i fl ytande form till expansionsventilen som sänker trycket och därmed temperaturen. Detta för att köldmediet ska vara i ett tillstånd där temperaturen i borrhålet kan värma upp köldmediet och påbörja en ny cykel.

 

Överföringssystem

Denna del är gemensam med andra uppvärmningssystem. Ecoforest värmepumpen cirkulerar det uppvärmnda vattnet i överföringssystemet (golvvärme, fl äktkonvektorer...) med hjälp av en högeffektiv och varvtalsstyrd cirkulationspump. Därmed ges den komfort som användaren söker på ett automatiskt och ekologiskt vis med en hög verkningsgrad.

 

Varför är systemet så effektivt?

Anledningen är att en stor del av energin som överförs till bostaden kommer ifrån energikällan, ungefär 70 - 80 %. Resten av energin kommer ifrån kompressorn som kontrolleras av Ecoforests kontrollstrategier som anpassar förbrukningen till bostadens behov.

ecoGEO värmepumparna från Ecoforest har installationens huvudkomponenter inbyggda, cirkulationspumpar, expansionskärl, tryckmätare, temperaturgivare, el- och energimätare samt flera nödvändiga komponenter för en bra drift.

 

 

Verkningsgraden (COP i värme och EER i kyla) är den avgivna effekten som överförs till bostaden delat med värmepumpens tillförda effekt.