Air Unit AU12 använder uteluften som energikälla

Tack vare utomhusenheten AU12, som består av en högeffektiv och tystgående axialfläkt från Ziehl-Abegg, kan man använda uteluften för att värma, kyla och värma tappvarmvatten.

Vår unika avfrostningsteknologi bidrar till en signifikativt förhöjd säsongsverkningsgrad (SPF). Detta system eliminerar helt start/stopp och väntetider i och med att det inte är nödvändigt att vända om köldmediecykeln eller aktivera eltillsatser.

*Unik avfrostning endast med ecoGEO B2, B4, C2 eller C4.

Se katalog

 

 

ECOFOREST Teknologi

 

Med EASYNET kan man på ett enkelt och snabbt sätt kontrollera och övervaka värmepumpen var du än befinner dig i världen.

 

HTR-systemet, utvecklat av ECOFOREST, höjer den globala verkningsgraden mellan 15 och 20 % och gör att man kan höja VV-temperaturen upp till 70⁰C utan eltillsats vilket ger en mycket stor vattenvolym.

 

Vår unika avfrostningsteknologi bidrar till en signifikativt förhöjd säsongsverkningsgrad (SPF).

 

Det är möjligt att parallellkoppla 3 stycken värmepumpar med kaskadkontrollen, vilket gör att installationen kan ha ett effektspann på 90%.

 

 

ECOFOREST unika avfrostning

 

Avfrostning med varm glykol som bidrar till en signifikativt förhöjd säsongsverkningsgrad (SPF) då kompressorn inte behöver arbeta under processen.

 

Möjlighet att välja energikälla för avfrostningen (VV, värmesystem, ackumuleringstank eller pool).

 

Man eliminerar helt start/stopp och väntetider i och med att det inte är nödvändigt att vända om köldmediecykeln eller aktivera eltillsatser.

 

Produktlista