Geoenergilösningen som bäst anpassar sig till dina behov

Med ECOFORESTs villasortiment ökar besparingen märkbart tack vare inverterteknologin tillsammans med kontrollstrategierna ecoGEO.

Vi var den första Europeiska fabrikanten att integrera Copelands inverter och varvtalsstyrda kompressor och har idag över 5 års erfarenhet av invertervärmepumpar på marknaden.

Vår F&U-avdelning utvecklar kontrollsystemet vilket är det som gör våra ecoGEO värmepumpar till de mest intelligenta och flexibla på marknaden. Tack vare detta kan vi, till skillnaden från det traditionella, anpassa värmepumpen efter installationen och inte tvärt om.

Se katalog

 

 

ECOFOREST Teknologi

 

Med EASYNET kan man på ett enkelt och snabbt sätt kontrollera och övervaka värmepumpen var du än befinner dig i världen.

 

HTR-systemet, utvecklat av ECOFOREST, höjer den globala verkningsgraden mellan 15 och 20 % och gör att man kan höja VV-temperaturen upp till 70⁰C utan eltillsats vilket ger en mycket stor vattenvolym.

 

Hybridkontrollen gör det möjligt att spara in på borrdjup eller fullständigt kompletterar energikällan till installationen när man har ett för kort borrhål och inte kan borra mer.

 

Det är möjligt att parallellkoppla 3 stycken värmepumpar med kaskadkontrollen, vilket gör att installationen kan ha ett effektspann på 90%.

 

 

HTR, exklusiv ECOFOREST-teknologi

 

HTR-teknologin är exklusiv för ECOFOREST och gör att man simultant kan värma/kyla huset och värma tappvarmvatten upp till 70ºC.

Denna lösning ger en signifikativ höjning av den globala verkningsgraden vilket kommer att märkas på el-fakturan.

Samtidigt ger den en bättre komfort då det inte är nödvändigt att växla mellan att värma huset och tappvarmvattnet utan det kan skötas samtidigt.

På bilden är driften uppdelad i två olika zoner.

 
 

ZONE A:  VV-TEMPERATUR < VV.BÖRVÄRDE

Värmepumpen producerar endast tappvarmvatten för att med en högre effekt snabbt kunna värma VV-tanken.

ZONA B:  DHW SETPOINT < DHW TANK EMPERATURE < HTR SETPOINT

Värmepumpen värmer tappvarmvattnet upp till HTR-börvärdet samtidigt som den värmer eller kyler huset.