HYBRIDISERING LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP OCH BIOMASSA

I detta fallet byts bergvärmepumpen ut mot en luft/vatten värmepump med utomhusenhet, på så vis att Värmepumpen tar upp energin från luften och överför den till värmekretsen eller VV-tanken, resten av tillvägagångssättet är det som besrivs ovan.

Denna hybridiseringen är användbar i medeltemperarade klimatzoner då man kan spara stora borrhålskostnader men bibehåller ändå en bra verkningsgrad. Dessutom kan den tillämpas då det inte finns tillräckligt med plats för att borra (stadskärnor m.m.)