HYBRIDISERING BERGVÄRME OCH BIOMASSA

Den här typen av system består av en värmepump och en pelletspanna med målet att använda geoenergi tillsammans med pellets för att producera värme och tappvarmvatten på det effektivaste sättet i varje moment.
Värmepumpen tar upp energin från marken som överförs till värmekretsen eller till VV-tanken på ett effektivt sätt, ju lägre temperatur den skickar ut desto effektivare är den.                                                                                                                                                                                                                                                               Pelletspannan bränner pellets och överför värmen till värmekretsen eller VV-tanken med en lägre verkningsgrad än värmepumpen förutom i de fall då man måste producera värme över 60⁰ C vilket gör att man slipper använda eltillskott genom att värmepumpen och pelletspannan jobbar tillsammans.                                     
I den här typen av lösning styrs Pelletspannan av Värmepumpen. Inkopplingen av de två bör vara i serie så att om värmebehovet är under 60⁰ C så kan endast värmepumpen fungera och då värmebehovet är över 60⁰ C så kan endast pelletspannan fungera med målet att höja temperaturen från 60⁰ C till det värmebehov som krävs. Allt detta tack vare en precis temperaturkontroll av framledningen i varje enhet (Ecoforest teknologi). Denna hybridisering är användbar i de tillämpningar där det finns stora varmvattenbehov på över 60⁰ C. Man bör tänka på att värmepumpen täcker den största delen av energibehovet och pelletspannan används för effekttoppar.