Mer värme i den gamla öppna spisen

Vedinsatsens design passar in i vilken miljö som helst och är ett mycket bra sätt att förbättra funktionen för den öppna spisen. Ecoforests vedinsats når mycket höga verkningsgrader och sänker föroreningarna tack vare en högeffektiv förbränning och värmetransmission genom forserad konvektion.