Större autonomi för våra kunder

Vi söker ständigt efer lösningar för att möta marknades behov. Vi är medvetna om att en av nackdelarna med pelletspannor är att de kräver en viss skötsel. Därför vill vi göra det enklare för våra kunder och av den orsaken erbjuder vi pelletsbehållare för Ecoforest-bränsle som garanterar att pannan klarar sig helt själv under ett års tid.

Våra pelletsbehållare styrs av ett kontrollsystem, som är inbyggt i våra pannor, och är tillverkade i moduler, lätta att montera, gjorda i material av hög kvalitet och dess emballage är av små dimensioner. Allt detta gör dem till en väldigt konkurrenskraftig lösning.

Vi tillvekar och tillhandahåller marknaden alla typer av element och tillbehör som kan tänkas behövas i ett värmesystem. Vi skapar värde