Vårat mål: förpliktelsen till naturen

Energipriserna går ständigt uppåt, klimatet ändras och fossila bränslen kommer bli mer och mer otillräckliga. Det pratas om att skydda miljön och de knappa tillgängliga resurserna, jakten på alternativa energikällor blir allt större för bestämningstagare och även för byggföretag och arkitekter. Lösningen är mycket enkel, framtiden hör till hållbara energier: luft, sol, jord/berg och vatten – tillgångar som är praktiskt taget outömningsbara och som står till vårat förfodrande.

Det är vårat ansvar att tillhandahålla ett effektivt användande av dessa resurser som naturen ger oss och göra dem tillgängliga för alla, det är vårat ansvar för en bättre värld.

Våra värderingar:

Integritet

Vi är ärliga och ansvarsfulla i våra handlingar. Respekt och ärlighet gentemot våra medarbetare har varit basen till våran framgång, och kontinuiteten är motorn som driver den.

Miljö, Hälsa och Säkerhet

Vi jobbar på ett säkert sätt, vi söker personernas välmående och att värna om miljön.

Klienter

Vi stödjer våra klienters framgång, ett mervärde genom att skapa exceptionella produkter och att ge lösningar som marknaden kräver.

Spetskompetens

Vi jobbar utan ro emot perfektionismen i alla länkar i våran värdekedja.

Personer

Vi jobbar med olika kulturer, vi respekterar alla personer och tror på lagarbete och jämlikhet i möjligheter.

Besparingar och Energieffektivitet

Vi är högt förpliktade till energibesparing och miljöinverkan därför arbetar vi under kriteriet energieffektivitet med målet att utnyttja till max värmeförmågan i varje gram bränsle.

Ansvar

Vi är ansvarsfulla - individuellt och i lag - i vårat uppförande, handlingar och resultat.