Första Europeiska fabrikanten av pelletskamminer

Vi har 9.800 m2 i produktionsutrymme för pelletskamminer och bergvärmepumpar. Vi har infört kvalitetssystem och produktionsmodell enligt Lean Manufacturing (anpassad produktion) i alla processer i hela produktions- och leveranskedjan. Det är basen för Ecoforests konkurrenskraft.

Fabrikant av kamminer/pannor och bränsle sedan 1993

Från fabriken distribuerar ECOFOREST Pellets till hela Europa. Efter utvalsprocessen av trärester och en grundlig framställning av varje pellet kan ECOFOREST, som i inget moment tvekar på att ge miljön den respekt den förtjänar, ha en produkt som inom ekologiska bränslen har få rivaler.