ecoGEO Compact (C1, C2, C3, C4)

ÖVERSIKT

  • Copeland Scroll Inverter, anpassar sig efter byggnadens verkliga behov
  • Stort effektspann, 3-12 kW och 5-22 kW
  • Modeller med passiv kyla och/eller aktiv kyla via omvänd köldmediecykel
  • VV upp till 70⁰C tack vare ECOFORESTs eget utvecklade HTR-System
  • Kontroll av upp till 4 st. framledningsgrupper, 4 st. olika temperaturer
  • Internetuppkoppling med Easynet
  • ECOFORESTs egna mjukvara och kontrollstrategier
  • Möjlighet att koppla upp till 3 st. värmepumpar i kaskad
  • Verkningsgrad, el- och energimätning (momentan, måndadsvis och årsvis)