ecoGEO High Power (HP1, HP3)

ÖVERSIKT

  • Danfoss Scroll Inverter, anpassar sig efter byggnadens verkliga behov
  • Stort effektspann, 12-40 kW, 15-70 kW and 25-100 kW
  • HP1, integrerad kontroll för simultana värme- och kylbehov
  • HP3 med aktiv kyla via omvänd köldmediecykel
  • Kontroll av upp till 5 st. framledningsgrupper, 5 st. olika temperaturer
  • Internetuppkoppling med Easynet
  • ECOFORESTs egna mjukvara och kontrollstrategier
  • Möjlighet att koppla upp till 6 st. värmepumpar i kaskad
  • Integrated management of auxiliary external support
  • Verkningsgrad, el- och energimätning (momentan, måndadsvis och årsvis)