Vap38

Tekniska Specifikationer

 • 38 kW
 • 93 % *
 • 132 kg
 • 52 - 16 h
 • 2531 - 8435 gr/h
 • 1502 X 1154 X 1104 mm
 • 430 kg
 • 100 mm
 • --,- dB
 • Max. - Min
 • Max. - Min

Inkluderar

 • DAMMSUGARSYSTEM
 • HÖGEFFEKTIV OCH VARIABEL CIRKULATIONSPUMP INKLUDERAD
 • ASKLÅDA MED STOR KAPACITET
 • AUTOMATISK REGLERING AV FÖRBRÄNNINGEN
 • EGEN SEPARAT ELEKTRONIK
 • AUTOMATISK RENGÖRING AV VÄRMEVÄXLAREN
 • EXPANSIONSKÄRL INKLUDERAT
 • ASKKOMPRIMERING
 • AUTOMATISK ELDSTADSRENGÖRING (BRÄNNARKOPP)