Biomassa, ren och förnyelsebar energi

Omtanken för miljön och den totala respekten för ekosystemet har varit motivet till att Ecoforest har lagt så stor vikt på forskning och utveckling av sina produkter. Det tillåter höga verkningsgrader och låga förbrukningar. Med ett exklusivt användande av pellets och ved, bränsle producerad av naturen som växer tillbaka på nytt. Vårat land består av stora skogiga areor och är kapabel att ge oss stora kvantiteter med ved, en resurs som ger oss många fördelar:

  • Det är bevisat att när trä sönderdelas så släpper den ut en viss mängd CO2 (koldioxid) som sedan används för att nya växter ska växa och utvecklas.
  • 2,3 kg torrt trä har ett värmevärde som är detsamma som 1 liter olja eller 1 m3 naturgas. När allt är lika är priset den enda skillnaden, som är 50-60 % lägre för trä jämfört med de andra bränslena.

Biomassa, ren och förnyelsebar energi

Termen biomassa togs i kraft för att gemensamt benämna allt material med organiskt ursprung (vegetalisk eller animalisk) som inte har genomgått någon förvandlingsprocess som man använder för energiproduktionen.

Biomassa är en del av de förnyelsebara källorna eftersom att koldioxidutsläppet för energiproduktionen inte är en förhöjning av den redan befintliga mängden i miljön, utan det är densamma som växtligheten har absorberat för att växa och som släpps tillbaka ut i miljön när de sönderdelas. Användningen av biomassa snabbar på tillbakadelningen av CO2 i atmosfären som återigen lämnar den tillgänglig för växtligheten. I praktiken återgår dessa utsläpp till sitt ursprung och det utsläppta och det absoberade koldioxidet är i balans.

Den återhämtade energin från organiska material bidrar till produktionen av termisk energi och även till elektricitet (mellan och stora installationer), det bidrar de till att minska utsläppen av koldioxid och på så vis möta åtagandet i Kyoto Protokollet.