Termisk ingenjörsvetenskap

Vi tar tillvara på varje gram i bränslet

Utfromningen av systemen och enheterna för värmeproduktion går igenom en preocess för värmeöverföring och metodologi för att beräkna den temporära hastigheten i vilken dessa produceras. Spetsteknologin är skörden av arbetet som våra ingenjörer uför och resultatet av proverna i våra laboratorier som är ekiperade med den senaste teknologin.

Elektronik

Egen teknologi

En av våra huvudfördelar i vår konkurrenskraft ligger i den innovativa elektroniska kontrollen av förbränningen, nyckeln till energi effektiviseringen, som det talas om mer och mer. Ecoforests elektronikavdelning har mer än 20 års erfarenhet av att ständigt framställa specifika lösningar som krävs för produkten. Det finns bara en väg för den förnyelsebara energin, energi effektivisering. På grund av detta, år efter år är vi stoltare över både våran produkt och vinsten av våran investering i forskning och utveckling.

Material

Material och processer, definerar livslängden av produkten

Materialingejörslaget arbetar ständigt i produktspecifika projekt med specialliserade teknologi center. Mekaniska särdrag och metarialens kemi, samt behandlingen och provningen av materialen är en ständig utmaning såväl för de primära processerna (gjutning, formning, laminering, m.m.) som i de processer som kommer efter (svetsning, målning, m.m.).