Ecoforest har sitt forskning- och utvecklingscenter i Vincios, Gondomar, Spanien, mycket nära Vigo. Som sköts av en grupp med ingejörer, designare och experter i termisk ingenjörsvetenskap. Detta center jobbar tillsammans med de främsta installatörsföretagen på ett internationellt plan för att lösa specifika utmaningar inom denna ingenjörsvetenskap. Ecoforest har även support från universitet och andra teknologiska center, med vilka de har strategiska allianser, som är nyckeln till att alltid liga i framkant med utvecklingen för deras produkter.

Varje lösning som forskningslaget kommer med har en praktisk konstruktion. På detta viset är såväl fabrikationslaget som de främsta beställarna integrerade i utvecklingsprocessen med målet att förenkla fabrikationen och hållbarheten. Dessutom har Ecoforests forskning- och utvecklingsenhet provstationer, provanläggningar och monitoriserade installationer där produkterna kan valideras i verkliga omständigheter.