Framtidens styrning AV pelletspannor

Vår effektiva styrstrategi har utvecklats med hjälp av avancerad elektronik och framställts i samarbete med universitet. Den är ett resultat av vår know-how som mer än 50 års erfarenhet inom värmesektorn bidragit till. Denna styrstrategi är en av de konkurrenskraftiga föredelar som skiljer oss från andra på den internationella marknaden:

Tack vare en Modulerad styrning av förbränningen och av cirkulationspumpen och den lilla mängd vatten i värmepannan lyckas man erhålla en Energiproduktion som anpassas till bostadens behov, utan att behöva installera ackumulatortank. Dessutom elimineras kondensationerna* i värmeväxlaren utan att man behöver installera någon Blandningsventil för reglering av Vattentemperaturen ut från värmepannan.

Styrning av tappvarmvattnets produktion och temperatur, Styrning av ackumulatortankens temperatur samt Styrning av externa pelletsbehållare helt utan extra kostnader.

Den automatiska rengöringen av värmeväxlaren ger värmepannan en hög verkningsgrad under hela sin livsperiod.

Ett intuitivt användargränssnitt erbjuder kunden en korrekt styrning av värmepannan från det att den installeras och den avancerade elektroniken gör det möjligt att styra alla delar och element i uppvärmningssystemet helt utan extra kostnader.

Styrning med hjälp av "Smartphone", "Surfplatta" eller "Dator" från vilken plats i bostaden som helst helt utan extra kostnader och utan att behöva installera några program.

För de hushåll som har internet:
  • Påsättning och avstängning "Via internet" helt utan extra kostnader (**)
  • Är helt kostnadsfri och kan styras från vilken del i världen som helst, utan att man behöver installera någon Router*.
  • Programmerbart system med påsättning och avstängning beroende på önskad temperatur.

* Endast inkluderat i vissa av ecoforests modeller, rådfråga din distributör

** Tillgänglig fr.o.m. Maj 2014 med mjukvaruppdatering

Ny video elektronik