Luft vedkamminer

 1. KERAMIKHÄLL

  I eldstadens dörr.

 2. DEFLEKTORSKIVA I ROSTFRITT STåL INOX 310

  Uthållig mot höga temperaturer.

 3. HÖGA TEMPERATURER I ELDSTADEN

  3 cm "mullit" som isolerar den inre ytan av eldstaden.

 4. LJUMMEN GLASRAM
 5. TYST I DRIFT

  Tangentiell konvektor som startar automatiskt tack vare en termostat.

Vatten vedkamminer

 1. MODULÄRA KAMMINER

  Samma hölje och olika värmeväxlare för varje effekt, därmed förenklas underhållet.

 2. INKORPORERAT 4 HJUL På KAMMINRAMEN

  Som underlättar förflyttningen.

 3. HÖGA TEMPERATURER I ELDSTADEN

  4 cm “mullit” y 5 cm de “mineralull” Isolerar insidan respektive utsidan på eldstaden.

 4. AQUA TUBFORMADE VÄRMEVÄXLARE MED KORSAT FLÖDE OCH LåG TERMISK TRÖGHET

  Vattenvolym under 15 liter

 5. INNOVATIVT AUTOMATISKT RENGÖRINGSSYSTEM

  Byggt i rostfritt stål AISI 430.

 6. UTRUSTADE MED "HÖGEFFEKTIV CIRKULATIONSPUMP"

  Höga effekter (A-klssade).

 7. JÄMN ENERGIUTDELNING

  Tack vare den låga termiska trögheten och sin elektroniska kontroll av förbränningsluften uppnås en hög verkningsgrad. Man undviker kondens och nödvändigheten till energiackumulering reduceras.

 8. SÄKERHETSVENTIL

  Som undviker övertryck i vattenkretsen.

 9. HÖGRE SÄKERHET

  Tack vare att vattenvolymen inne i värmeväxlaren är under 15 liter.