Luft


INJUSTERING

Automatisk injustering av pellets- och syreflödet beroende på bränslets kvalitet och värmebehovet


STYRNING VIA SMARTPHONE

ANPASSNING MULTIBRÄNSLE

ENKELHET

GEMENSAMMA RESERVDELAR FÖR HELA SERIEN

DESING

RENGÖRING: fenförsedd värmeväxlare i aluminium


Vatten


Modulerande kontroll av förbränningen. Ecoforests teknologi.
Ecoforests smarta pelletspannor och kaminer korrigerar, i den mån det går, bristfälliga installationer och användningen av bränsle av olika kvalitet.


ENKELHET

ANPASSNING MULTIBRÄNSLE

STYRNING VIA SMARTPHONE

KLASS 5 RÖKGASTEMPERATUR MELLAN 85⁰ C OCH 145⁰ C

3 ZONE MANAGENMENT

KONTROLL AV EXTERN SILOANLÄGGNING

KONTROLL AV 3-VÄGSVENTIL FÖR VV/VÄRME

- AUTOMATISK RENGÖRING AV BRÄNNARKOPPEN
- AUTOMATISK ASKKOMPRIMERING
- AUTOMATISK RENGÖRING AV VÄRMEVÄXLAREN